Andrey Arapov преди 6 месеца
родител
ревизия
402a5856c6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Dockerfile

+ 1
- 1
Dockerfile Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
FROM alpine:3.10
FROM alpine:3.11
MAINTAINER Andrey Arapov <andrey.arapov@nixaid.com>

RUN apk update && \


Зареждане…
Отказ
Запис