Andrey Arapov преди 1 година
родител
ревизия
07a877e236
Подписан от: arno <andrey.arapov@nixaid.com> GPG ключ ID: 9076D5E6B31AE99C
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      README.md

+ 2
- 1
README.md Целия файл

@@ -49,7 +49,8 @@ docker service ls
```
docker service rm test1
docker swarm leave --force
rm -rf -- /tmp/html
rm -f -- /tmp/status
docker rmi healthcheck-test
```

### Extra


Зареждане…
Отказ
Запис